Τελετή λήξης μαθημάτων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2018-2019

20 Ιουνίου 2019

       

Στήν ξεχωριστή αὐτή τελετή, παρέστησαν ἡ Α. Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος, οἱ Πανιερώτατοι  Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου πρώην Κιτίου κ. Χρυσοστόμος, Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας, ὁ Θεοφιλέστατος  Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, ὁ  Σεβασμιώτατος Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Κύπρο Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ι. Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωάννης Ἰωάννου,  ὁ Ἀρχιγραμματεύς  τῆς Ἱ. Συνόδου Ἀρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος  Μουσουρούλης, παλαιοί Διευθυντές, Ἔφοροι καί Καθηγητές τῆς Σχολῆς, καί ἄλλοι πολλοί  κληρικοί καὶ  λαϊκοί.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ προγράμματος  τελέστηκε ἡ καθιερωμένη σύντομη Δέησις, ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Σχολάρχη  τῆς Σχολῆς, Ἀρχιμ. Βενέδικτο Ἰωάννου. Ἀκολούθως ὁ π. Βενέδικτος ἔλαβε τόν λόγο καί, ἀφοῦ καλωσόρισε ὅλους, ἀνέπτυξε τή σημασία πού πρέπει νά δίνει ὁ ἱερέας στή μετάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ μέ ποικίλους τρόπους καί μέσα, π.χ. κήρυγμα, κατηχήσεις καί κατηχητικό, ὁμιλίες καί συνομιλίες κλπ. παραπέμποντας σέ κείμενα τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. 

Στή συνέχεια, ὁ Σχολάρχης ἔκαμε ἕνα ἀπολογισμό τοῦ ἔργου πού ἐπιτελέσθηκε στήν Ἱερατική Σχολή κατά τό διαρρεῦσαν ἀκαδημαϊκό ἔτος. Ἀναφέρθηκε στήν ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου γιά μείωση τῆς διάρκειας τοῦ προγράμματος σπουδῶν τῆς Ἱερατικῆς ἀπό τέσσερα σέ τρία ἔτη. Τό νέο αὐτό πρόγραμμα, τό ὁποῖο ἐφαρμόστηκε κατά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2018-2019, περιέλαβε μαθήματα ὅλων τῶν κλάδων τῆς θεολογίας μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στά μαθήματα ποιμαντικῆς κατεύθυνσης. Ἡ συρρίκνωση αὐτή δέν ἐπηρέασε τόν πλοῦτο καί τήν ποιότητα τῶν σπουδῶν, παρόλον ὅτι περιορίστηκε ἡ ὕλη κάποιων μαθημάτων, γιά νά χωρέσουν ὅλα σέ τρία ἔτη. Ὁ Διευθυντής τόνισε τή σημασία τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῶν ἱεροσπουδαστῶν — πρᾶγμα τό ὁποῖο καθιστᾶ ἰδιαίτερη τήν Ἱερατική Σχολή — καί δή τήν ἔμπρακτο καθημερινή ἐφαρμογή τῶν μαθημάτων τῆς Λειτουργικῆς στό Παρεκκλήσιον. 

Ἀναφερόμενος στά ἑβδομηντάχρονα, ὁ Σχολάρχης εὐχαρίστησε καί ἐπαίνεσε ὅλους αὐτούς πού διετέλεσαν Διευθυντές, Ἔφοροι καί Καθηγητές τῆς Ἱερατικῆς γιά τό σημαντικότατο λειτούργημα πού ἐπετέλεσαν συμβάλλοντας στήν κατάρτιση τόσων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Ἀργότερα τούς ἐπιδόθηκαν καί τιμητικά διπλώματα.

Ἀπευθυνόμενος στούς ἱεροσπουδαστές, τούς ἀπηύθυνε συμβουλές καί παραινέσεις, καί κατευόδωσε τούς ἀποφοίτους μέ τίς εὐχές του.

Τέλος, ὁ Διευθυντής ἀπηύθυνε τὶς εὐγνώμονες εὐχαριστίες του πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τά μέλη τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, τοὺς κληρικούς, τό διδακτικό καί ἐργατικό προσωπικὸ τῆς Σχολῆς καί φυσικά τήν Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τόν σημαντικότερο οἰκονομικό ἀρωγό ἀπό τό ἔτος 1949, ὅταν ἔκτισε τό ὡραῖο οἰκοδόμημα, στό ὁποῖο στεγάζεται ἡ Σχολή, μέχρι σήμερα. 

Στὴ συνέχεια, ἐκ μέρους τῶν τελειοφοίτων ὁ ἱεροσπουδαστής Γεώργιος Τζαφέρης, πῆρε τόν λόγο καὶ ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν σεβαστή ἱεραρχία  καί τούς  ἐλλογιμότατούς του καθηγητές, ἀναφέρθηκε ὅτι ὁ κάθε ἱεροσπουδαστής ποὺ ἀποφασίζει νὰ ὑπηρετήσει τόν Χριστὸ εἶναι ἀφενός, μία  προσωπική  του ἐπιλογή καὶ ἀφετέρου, μία θεία κλήση. Μέ τή σημερινή ἑορταστική ἐκδήλωση ἐπισήμανε ὅτι ὁλοκληρώνεται ἕνα σπουδαῖο κεφάλαιο τῆς ζωῆς τους καὶ ἀνοίγει ἕνα ἄλλο ἀκόμη σπουδαιότερο, μεγαλύτερο καὶ ἀπαιτητικότερο.

Ἀμέσως μετά, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνέβηκε στό βῆμα καί ἀπηύθυνε λόγια πατρικῆς ἀγάπης καί ἐνθάρρυνσης τόσο στούς ἱεροσπουδαστές ὅσο καί  πρός ὅλους τούς παρευρισκομένους. Τόνισε τήν σπουδαιότητα τοῦ ἱερατικοῦ λειτουργήματος καί ἔδωσε ἔμφαση στόν τρόπο καταρτισμοῦ τῶν σύγχρονων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Ἐπισήμανε, ὅτι «ἡ Ἱερατική Σχολή ἀναδείχθηκε, στή συνείδηση ὅλων μας, μία πραγματική πνευματική τροφός γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ἡ παρουσία τῆς Σχολῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀφού ἑκατοντάδες ὑπήρξαν οἱ ἀπόφοιτοί της, οἱ ὁποῖοι ἀφού ἐδιδάχθησαν τά «ἱερά γράμματα», ἐνεδύθησαν τό τετιμημένο ῥάσο καί ἀναδείχθηκαν σημαιοφόροι τῶν ἰδεωδῶν τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος». Ἀκολούθησε ἡ ἐπίδοση πτυχίων στοὺς ἀποφοιτήσαντες καί ἀριστείων στούς ἀριστεύσαντες, ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ταμασοῦ ἀντίστοιχα.

Κατόπιν, ἔγινε μία σύντομη ἱστορική ἀναδρομή ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κύπρου μέχρι σήμερα, στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑβδομηκονταετίας  ἀπό τόν κ. Κωστῆ Κοκκινόφτα, ἐρευνητῆ τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. Ὁ ἐρευνητής τοῦ Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου Κωστῆς Κοκκινόφτας ἀνέπυξε, μὲ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης ἑβδομήντα χρόνων λειτουργίας τῆς Σχολῆς, τό θέμα: «Ἡ προσφορά τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς "Ἀπόστολος Βαρνάβας" στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου». Ὅπως ἀνέφερε, ἡ ἀναγκαιότητα γιά τήν ἀναβάθμιση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ κυπριακοῦ κλήρου ὤθησε τήν Ἱερά Σύνοδο νά ἀποφασίσει σέ συνεδρία της, στίς 24 Ἰουνίου 1948, τήν ἵδρυση Ἱερατικῆς Σχολῆς. Ἀρωγός σέ αὐτή τήν προσπάθεια προσῆλθε ἡ Μονή Κύκκου, ἡ ὁποία ἀνέλαβε τή δαπάνη γιά τήν ἀνέγερση καί τόν ἐξοπλισμό τοῦ κτηρίου τῆς Σχολῆς, σέ ἰδιόκτητη γῆ, πλησίον τοῦ Μετοχίου «Ἅγιος Προκόπιος», καθώς καί τά ἔξοδα συντήρησής της. Τό ἑπόμενο ἔτος ἡ Σχολή ἦταν ἕτοιμη γιά νά λειτουργήσει καί δύο περίπου χρόνια ἀργότερα, τόν Ἰούνιο τοῦ 1951, ὁλοκλήρωσαν τίς σπουδές τούς οἱ πρῶτοι δεκατρεῖς ἀπόφοιτοι. Ὅπως ἀνέφερε ὁ ὁμιλητής, στά ἑπόμενα χρόνια ὁ ἀριθμός τῶν σπουδαστῶν αὐξήθηκε σημαντικά καί σταδιακά φοιτοῦσαν στή Σχολή ὁλοένα καί περισσότεροι ὑποψήφιοι κληρικοί, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους ἐντάσσονταν στόν ἱερό κλῆρο. Τέλος, ἀποτιμώντας τήν προσφορά της τόνισε ὅτι, κατά τό διάστημα τῶν ἑβδομήντα χρόνων λειτουργίας της, ἡ Ἱερατική Σχολή «Ἀπόστολος Βαρνάβας» ἀνταποκρίθηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία στίς ἐπιδιώξεις τῶν ἱδρυτῶν της καί συνέβαλε στή στελέχωση τῶν ναῶν, τῶν χωριῶν καὶ τῶν πόλεων τοῦ νησιοῦ μέ μορφωμένους κληρικούς, πού ἀνταποκρίθηκαν μέ ἐπάρκεια στά καθήκοντά τους.

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ ὕμνους καί παραδοσιακά τραγούδια  ἀπό τούς ἱεροσπουδαστές τῆς Σχολῆς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου  Δημητρίου Δημοσθένους.

Χαιρετισμός Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου
Ὁμιλία γιά τά ἑβδομηντάχρονα τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς

Φωτογραφικό Υλικό


Κεντρική Σελίδα