ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙ

Κ. Κοκκινόφτα, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ", Ενατενίσεις 24 (2015) 134-139.

Κωστῆς Κοκκινόφτας «Ἡ μόρφωση τοῦ κυπριακοῦ κλήρου καί ἡ Ἱερατική Σχολή Ἀπόστολος Βαρνάβας», στό Παῦλος Χατζημᾶρκος - Κωστῆς Κοκκινόφτας (ἐπιμ.), Ὑψίστου Κλήσις, Λευκωσία 2003, 11-26.

 

Εφορεία τῆς Σχολῆς

Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας. Ἀντιπρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. Μέλη: Δρ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Ὁμότιμος Καθηγητής Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δρ. Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σχολάρχης-Διευθυντής: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου.

Διδακτικό προσωπικό: Ἀρχιμανδρίτης Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου, Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Δρ. Θεμιστοκλῆς Χατζηϊωάννου, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωτ.  Παναγιώτης Πίπης, Πρωτ. ᾿Ηλίας Κουτραφούρης, Πρωτ. Νικόλαος Κούτσιος, Οἰκον. Δρ. Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Δρ. Ἰωάννης Μπέκος, Δρ. Ἔρικ Σεργίου, Δρ. Γεώργιος Κουννούσιης, Κασσιανός Κούρρης, Ἀντώνης Χαραλάμπους, Ἀβραάμ Σάββα, Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα καί Παναγιῶτα Παπαδοπούλου.

 Γραμματέας: Κωνσταντῖνος Λοΐζου.

 Βιβλιοθήκη: Δέσποινα Λοΐζου, Βασίλης Βασιλείου, Ἀνδρέας Ἰωάννου.

 Διεύθυνση: Στέλιου Χατζηπετρῆ 85, Στρόβολος 2057, T.Θ. 24833, 1304 Λευκωσία.

 Ἡλεκτρονική διεύθυνση (email): ieratiki@cytanet.com.cy

 Ἰστοσελίδα: http://ieratiki.cy.net

 Τηλέφωνο: +35722590333, +35722590643

Τηλεομοιότυπο (fax): +35722590183

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2018