ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΝ 2017-2018

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ