ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Επικοινωνία

Ὁδός Στέλιου Χατζηπετρῆ 85, Στρόβολος 2057 
T. Θ.  24833, 1304  Λευκωσία.

Email: ieratiki@cytanet.com.cy

Τηλ.: 22590333 καὶ 22590643, τηλεομ.: 22590183.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Email Adress:
Comments: