ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Παρακάτω είναι μια λίστα των Ιερατικών Σχολών και Θεολογικών Σχολών σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε να στείλετε οποιεσδήποτε διορθώσεις και προσθήκες στον webmaster.

ΚΥΠΡΟΣ

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Τμήμα Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Τμήμα Θεολογίας Πανεπιστημίου Αθήνων
, Αθήνα

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, Αθήνα

UNITED STATES OF AMERICA:

Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, Massachusetts
Hellenic College
 - Brookline, Massachusetts
St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary,
 Crestwood, New York
Patriarch Athenagoras Orthodox Institute of the Graduate Theological Union
, Berkeley, California
St. Herman's Theological Seminary
, Kodiak Alaska
St. Tikhon's Orthodox Theological Seminary
, South Canaan, Pennsylvania
Saint Athanasius Academy of Orthodox Theology
, California
Holy Trinity Orthodox Seminary, Jordanville, New York

Antiochian House of Studies
, New Jersey
St. Sava's Serbian Orthodox Seminary, Libertyville, IL

St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary, South Bound Brook, NJ

Christ the Saviour Carpatho-Russian Seminary, Johnstown, PA

ALBANIA:

Albanian Seminary at Tirana University (e-mail), Albania
Holy Resurrection Seminary, Durres, Albania

AUSTRALIA:

St. Andrew's Greek Orthodox Theological College, Sydney, Australia

BULGARIA:

Saint Sofia Spiritual Seminary (email), Bulgaria
St. Kliment Ohridski Faculty of Theology, University of Sofia
, Bulgaria

CANADA:

St. Andrew's College, Ukrainian Orthodox Church, Manitoba, Canada
The Greek Orthodox Theological Academy of Toronto
, Canada
St. Arseny Institute, Winnipeg, Canada

Université de Sherbrooke, in Sherbrooke and Longueuil, Quebec

ENGLAND:

The Cambridge Institute for the Study of Orthodox Christianity, Cambridge

FINLAND:

Joensuu University, Dept. of Orthodox Theology, Joensuu, Finland
The Orthodox Seminary, Joensuu, Finland

FRANCE:

Saint Serge Institute of Orthodox Theology

GREECE:

Faculty of Theology,  Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
Department of Theology, University of Athens
, Athens

KENYA:

Orthodox Patriarchal Ecclesiastical School: Makarios III Archbishop of Cyprus Seminary, Nairobi

LEBANON:

St. John of Damascus Faculty of Theology, Balamand

POLAND:

The Orthodox Theology Chair at the University of Bialystok, Poland
Warsaw Orthodox Theological Seminary, Poland

ROMANIA:

Faculty of Orthodox Theology: Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca

RUSSIA:

St. Tikhon Theological Institute, Moscow
St. Tikhon Theological Institute (in English),
 Moscow
Pimen Orthodox Institute
, (in Russian), St. Petersburg
Belgorod Theological Seminary, Belgorod

SERBIA:

Faculty of Orthodox Theology in Belgrade , Serbia

SLOVAKIA:

Orthodox Theological Faculty of Presov University, Presov

UKRAINE:

Poltava Orthodox Missionary School, Poltava, Ukraine