ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

᾿Εφορεία τῆς Σχολῆς

Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας. Ἀντιπρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. Μέλη: Δρ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Ὁμότιμος Καθηγητής Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δρ. Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σχολάρχης-Διευθυντής: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου.

Διδακτικό προσωπικό: Ἀρχιμανδρίτης Δρ. Βενέδικτος Ἰωάννου, Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Δρ. Θεμιστοκλῆς Χατζηϊωάννου, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Πρωτ. Δημήτριος Δημοσθένους, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωτ.  Παναγιώτης Πίπης, Πρωτ. ᾿Ηλίας Κουτραφούρης, Πρωτ. Νικόλαος Κούτσιος,  Δρ. Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Δρ. Ἰωάννης Μπέκος, Δρ. Ἔρικ Σεργίου, Δρ. Γεώργιος Κουννούσιης, Κασσιανός Κούρρης, Ἀντώνης Χαραλάμπους, Δρ. Ἀβραάμ Σάββα, Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα καί Γεωργία Γεωργίου.

 Γραμματέας: Δρ. Χρυσοβαλάντης Παπαδάμου

 Βιβλιοθήκη: Δημήτρης Δημητρίου, Βασίλης Βασιλείου

 Διεύθυνση: Στέλιου Χατζηπετρῆ 85, Στρόβολος 2057, T.Θ. 24833, 1304 Λευκωσία.

 Ἡλεκτρονική διεύθυνση (email): ieratiki@cytanet.com.cy

 Ἰστοσελίδα: http://ieratiki.cy.net

 Τηλέφωνο: +35722590333, +35722590643

Τηλεομοιότυπο (fax): +35722590183