ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2018


ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Στίς 21 Ἰουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε ἡ 69η τελετή λήξης τῶν μαθημάτων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2017-2018 τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας».

Φωτογραφικό υλικό από την τελετή 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Υπογραμμίζουμε, επ’ ευκαιρία, και εξαίρουμε το θεάρεστο έργο, που με τη βοήθεια και τη χάρη του Κυρίου επιτελεί η Ιερατική Σχολή. Αναμφίβολα, η αποστολή της διαφέρει από την αποστολή όλων των άλλων Σχολών. Θα περιορισθούμε σε μια μόνο κύρια και βασική διαφορά: Οι άλλες Σχολές ετοιμάζουν και παραδίδουν στην κοινωνία χιλιάδες νέους κάθε χρόνο, που προορίζονται να ασκήσουν διάφορα βιοποριστικά επαγγέλματα, που αποβλέπουν πιο πολύ στη βελτίωση και εξυπηρέτηση των υλικών αναγκών του ανθρώπου. Αντίθετα προς αυτές, η Ιερατική Σχολή έχει άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Ετοιμάζει, δηλαδή, και προσφέρει στην κοινωνία όχι εργάτες της ύλης, αλλά κατ’ εξοχή εργάτες της ψυχής. Τους διδάσκει πώς να παρηγορούν, να καθοδηγούν, να στηρίζουν, να διαφυλάττουν, να αγιάζουν και να σώζουν την αθάνατη εκείνη θεϊκή ουσία, που ενοικεί μέσα στο σώμα και δίδει στον άνθρωπο την τιμή του «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργήματος!

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ